Посещавайки сайта provinum.bg и изпращайки запитване от него, Вие се съгласявате с посочените тук Общи условия.

Собственик на сайта

Сайтът е собственост на Провинум ЕООД, ЕИК: 201939630, адрес по регистрация: София, бул. „Янко Сакъзов“ № 17, ап. 28. Провинум ЕООД е получател и обработва запитванията от сайта .

Събирани лични данни и начини на използване

Попълването и изпращането на данни в контактна форма води до съхраняването им в защитена с парола част от сайта. Освен попълнените данни, системата съхранява и Вашия IP адрес, който се използва единствено за целите на вътрешен маркетингов анализ и за евентуално предотвратяване на атаки от конкретни адреси.

Вашите данни ще бъдат използвани единствено за целите на дейността на Провинум - за да Ви бъде изпратена оферта и за вътрешни маркетингови анализи. Данните Ви няма да бъдат предоставяни - възмездно или безвъзмездно - на трети лица.

Външни статистически инструменти

Сайтът ползва статистически инструмент Google Analytics настроен в режим на анонимизация на IP адресите, който предотвратява събирането на лични данни от този външен инструмент.

Предложение за покупка

Никаква част от информацията в сайта не може да бъде разглеждана като предложение за покупка на стока или предложение за предоставяне на услуга, обвързващо Провинум ЕООД по какъвто и да е начин. Сайтът предоставя единствено обща информация за предлаганите от фирмата продукти. Всяка конкретна сделка с нас подлежи на допълнително индивидуално договаряне.